Hollandse School (HSL)

DutchCham logo

 

‘Dutch education with an international dimension’

De HSL biedt kwalitatief hoogstaand dagonderwijs voor kinderen van 2 tot 12 jaar. In een gecombineerd Nederlands 
en internationaal curriculum staat het leerproces van het kind centraal. De kinderen worden goed voorbereid op een actieve en verantwoordelijke rol in de toekomstige internationale wereld. De aansluiting aan het Nederlandse en internationale (vervolg)onderwijs verloopt probleemloos.

HSL Girl

Nederlands en internationaal

De HSL verzorgt lessen Nederlandse taal, Engelse taal (mainstream), rekenen, kunst en cultuur, muziek, sport en ICT. De taalontwikkeling Engels stimuleren we bovendien bij andere vakken: we maken hierbij gebruik van Content Language Integrated Learning (CLIL). In het Internationaal Primary Curriculum (IPC) krijgen kinderen een internationale kijk op de wereld. Ze gaan aan de slag met thema’s vanuit verschillende zaakvakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.
Ze leren samenwerken, onderzoek doen, verbanden leggen en oplossingen vinden voor problemen.

Plezierig, veilig en modern

Op de HSL vinden kinderen een plezierige, veilige en moderne (leer)omgeving. Wij stimuleren samenwerken, houden de individuele voortgang nauwkeurig bij en beschikken over een Learning Support Center (LSC) voor professionele ondersteuning van het leerproces van ieder kind.
Onze leermaterialen nodigen uit tot e-learning. Wij zijn een ‘Apple school’, bieden de leerstof aan via onder meer Digitale SMART Schoolborden, Open Source software en de Elektronische Leeromgeving. Meer informatie vind u in onze schoolgids.

Naschoolse activiteiten (NSA)

Van maandag tot en met vrijdag kunnen de kinderen kiezen uit een gevarieerd aanbod van naschoolse activiteiten, gegeven door gediplomeerde vakleerkrachten en sportcoaches.