Language One

Language One logo

 

LanguageOne verzorgt in Singapore kwalitatief, eigentijds, motiverend Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs voor leerlingen van 3 tot en met 18 jaar. Ruim 160 leerlingen komen iedere week naar één van de LanguageOne-locaties om meer te leren over de eigen taal en cultuur.

‘Samen werken wij aan een stevige basis en een veilig thuis voor wereldwijze jongeren.’

Een team van deskundige leerkrachten ziet het als hun missie om de kennis, interesse en het enthousiasme voor de Nederlandse taal en cultuur van de leerlingen verder te ontwikkelen. Het onderwijs sluit aan op de voor het Nederlands onderwijs geldende kerndoelen. LanguageOne is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en valt onder de Inspectie van het Ministerie van Onderwijs. Bekijk onze schoolgids voor alle informatie over LanguageOne Singapore.
GESS Dutch
LanguageOne Singapore verzorgt Nederlandse Taal en Cultuurprogramma’s voor leerlingen in het primair onderwijs op de Hollandse School, GESS junior campus en de Canadian International School, Lakeside Campus. Nederlandstalige leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben de keuze uit vier locaties. De German European School heeft een grote Nederlandstalige leerlingpopulatie. In samenwerking met LanguageOne biedt GESS een in het dagrooster geintegreerd Nederlands programma aan. Voor deelname aan dit programma berekent GESS geen extra kosten. Er werken meerdere Nederlandstalige docenten op deze school, zij verzorgen vakken als Nederlands, Duits, economie en wis- en natuurkunde.

Na schooltijd kunnen leerlingen deelnemen aan de Nederlandse Taal en Cultuurprogramma’s op de Canadian International School, Stamford American International School of de Overseas Family School.