Nederlands Onderwijs in Singapore (NOS)

Nederlands Onderwijs in Singapore logo

 

Nederlands onderwijs in Singapore (NOS) is een gezamenlijk initiatief van de Hollandse School Limited (HSL), LanguageOne en de Nederlandse Stichting van het United World College of South East Asia (UWCSEA). De drie scholen vinden elkaar in het belang dat zij hechten aan hoogwaardig Nederlands moedertaalonderwijs met een internationale dimensie. De moedertaal draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van de eigen identiteit. Voor kinderen die in het buitenland opgroeien is de moedertaal extra belangrijk; ze geeft hen cultureel houvast en leert hen beter te reageren op veranderingen in een internationale omgeving. Daarnaast vormt de moedertaal het fundament voor het beheersen van andere talen.

Nederlandse scholen Singapore
De drie scholen bieden onderwijs aan ruim 625 Nederlandstalige leerlingen van 2 tot en met 18 jaar. De leerkrachten en docenten van de HSL, LanguageOne en UWCSEA werken nauw samen als het gaat om kwaliteitsbeleid, curriculum, culturele evenementen en excursies.