Netherlands Embassy

Netherlands Embassy Singapore and Brunei

 

 

De ambassade staat u terzijde met raad en daad bij vragen van consulaire aard (paspoort, rijbewijs, het legaliseren van akten, etc.). U kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief met nieuws en evenementen, en u kunt zich inschrijven bij het online registratiesysteem Kompas voor Nederlanders in het buitenland. Ook vindt u informatie over de dienstverlening van de ambassade op onze site en facebookpagina.

De ambassade behartigt ook de economische belangen van Nederland in Singapore en Brunei. Wij ondersteunen het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen in Singapore, zowel de nieuwkomers als degenen die hier al gevestigd zijn. We voorzien Singaporese bedrijven en kennisinstellingen met interesse in handel, investeren en samenwerken in Nederland van informatie en advies. Nederland is sterk op het gebied van water, maritiem, high tech, life sciences&health, en food&nutrition. Wij brengen kansrijke sectoren in beeld, en ondersteunen bedrijven en organisaties. Dat alles doen wij door het organiseren van netwerkevenementen, het leggen van contacten en het informeren over wet- en regelgeving, bijvoorbeeld als het gaat om subsidies. Veel informatie vindt u op onze website, en voor specifieke vragen kunt een afspraak maken met de leden van het economische team.


View Larger Map

Adres:
541 Orchard Road #13-01
Liat Towers
238881 Singapore

Telefoon:
(+65) 6737 1155

Noodgevallen/Emergencies (buiten kantooruren/outside the office hours):
(+65) 9661 5704

E-mail:
Algemene Zaken/General Affairs: sin@minbuza.nl
Consulaire Zaken/Consular Affairs: asiaconsular@minbuza.nl

Openingstijden/Opening hours:

Monday to Friday 09.00 – 17.00 hrs

Openingstijden consulaire balie/Opening hours Consular Department:
Monday to Friday 09.00 – 13.00 and 14.00 – 16.00 hrs.
Voor het aanvragen van visa, paspoorten en legalisaties kunt u een afspraak maken op de website.
To apply for a visa, passport or legalisation, please make an appointment